Bestuursleden

Leden van het bestuur van Gezinsbond Maria-Aalter

Naam Functie E-mailadres Telefoon
Cecile Vanneste voorzitster cecile.vanneste@telenet.be 0473401949
De Brauwer Cindy Jonge gezinnen wimencindy@skynet.be 0494924787
Olivier An kinderoppas an.olivier@skynet.be 0476039107 of 093747561
Schoonaert Georges ondervoorzitter georges.schoonaert@skynet.be
Van Hyfte Christine spaarkaart cvanhyfte@telenet.be 093743095
Vermeulen Heliane bestuurslid 093740184
Vermeulen Hilde onthaal , jonge gezinnen hilde@mannaerts.net