Kinderoppas

Algemene informatie

Hoe een oppasbeurt regelen ?

Het is de bedoeling dat ouders van gezinnen met kinderen, occasioneel, beroep kunnen doen op de kinderoppasdienst om aan bepaalde verplichtingen tegemoet te kunnen komen of om ontspanning te nemen of om aan activiteiten of manifestaties deel te kunnen nemen.

Om voor het eerst gebruik te maken van onze dienst

  • contacteer je de plaatselijke coördinator. Die zal je enkele vragen stellen om een beeld te krijgen van jouw gezin. Jouw input is belangrijk zodat de meest geschikte oppasser voor uw gezin kan ingeschakeld worden.
  • of registreer je als ouder via deze link.

De plaatselijke coördinator zorgt voor de recrutering en vorming van bekwame babysitters (min. 15 jaar). Zij/hij maakt alle afspraken en legt ook de band tussen de gezinnen en babysitters.
De coördinator en de oppassers zijn vrijwilligers. De oppassers zijn meestal studerende jongeren en dat brengt enkele beperkingen met zich mee waardoor niet aan elke vraag voldaan kan worden (examens, oppasbeurten overdag).

Tarieven

  • één uurtarief: € 4,00
  • Overnachting van 22 tot 8 uur: € 20,00
  • Minimumtarief (2 u en minder): € 8,00 

Een begonnen uur wordt volledig uitbetaald.
Bij iedere prestatie wordt een verzekering bijbetaald = € 1,50.

Prestatieboekje

Het prestatieboekje, wordt zowel voor de Kinderoppasdienst als voor de Gezelschapsdienst (niet actief in onze afdeling) gebruikt. Op de binnenblaadjes van het prestatieboekje moet men aanduiden over welke dienst het gaat. De prijs van het boekje bedraagt 7,50 euro voor vijf oppasbeurten. Om het recupereren van de ingevulde prestatiebriefjes te bevorderen, geven we er de voorkeur aan om de boekjes te verkopen aan de oppassers en niet meer aan de gezinnen. De prestatieboekjes zijn steeds beschikbaar bij de verantwoordelijke.

Cont®actboekje

Dit boekje wil een contract zijn tussen oppasser en gezin en dient om het contact tussen beiden te bevorderen. In het boekje vind je het algemene reglement van de Kinderoppasdienst terug, iets waarop zowel de oppas als het gezin kan terugvallen in geval van betwistingen. Daarnaast bevat het boekje een handige memoblok waarop de ouders nuttige gegevens kunnen noteren voor iedere oppasbeurt. Het Cont®actboekje is steeds beschikbaar bij de verantwoordelijke.