Bestuursleden

Leden van het bestuur van Gezinsbond Bellem

Naam Functie E-mailadres Telefoon
Foubert Evy Voorzitter evyfoubert@gmail.com
Glorieux Ingrid Ledenadministratie - Penningmeester ingrid.glorieux@hotmail.com
Lootens Nancy Ledenadministratie nancy.lootens@yahoo.be
Vanacker Nele Secretaris fockevanacker@gmail.com